VISITAS VIRTUAIS

Muíños e fontes

Recursos dispoñibles

Patrimonio destacado en arquitectura civil

M U Í Ñ O   D O
R Í O   N I Ñ O D A G U I A

M U Í Ñ O   D E
A   R E B O R E D A

M U Í Ñ O   D E
A   M E C A

F O N T E   D E
N I Ñ O D A G U I A

Panoramas 360º

Muíños

Selecciona unha das localizacións dispoñibles para disfrutar dunha visita virtual a través de panoramas interactivos en 360º

Muíños no Río Niñodaguia

Panorama 1

Muíños no Río Niñodaguia

Panorama 2

Muíños no Río Niñodaguia

Panorama 3

Muíños no Río Niñodaguia

Panorama 4

Muíños en A Reboreda

Panorama 1

Muíños de A Meca

Panorama 1

Muíños de A Meca

Panorama 2

Muíños de A Meca

Panorama 3

Muíños de A Meca

Panorama 4

Muíños de A Meca

Panorama 5

Panoramas 360º

Fontes

Fonte de Niñodaguia

Panorama 1

+ Espadana

+ Espadana permíteche descubrir novos contidos sorprendentes e actualizados nas páxinas e canles oficiais do municipio ou dos nosos provedores.

Atópao todo en redes sociais, aplicacións e websites especializadas.

Plataformas e websites externas

Google Maps

Busca Xunqueira de Espadanedo en Google Maps para acceder a fichas especiais de información, localización e indicacións.

Google Street View

Arrastra a icona de Street View cando busques o noso municipio en Google Maps para descubrir imaxes panorámicas 360º aprobadas por Google.

Youtube

Atopa anuncios promocionais, documentais e vídeos interactivos do noso Concello na nosa canle oficial de Youtube.

Facebook

Toda a información, noticias e eventos de Xunqueira de Espadanedo, para veciños ou turistas, na nosa páxina oficial de Facebook

Ingenion®

Goza de todos os contidos multimedia desta web creados por Ingenion®, con acceso a versións ampliadas e proxectos especiais.

Bienvenidos a lo increíble™
Website desarrollada por Ingenion®
Ingenion