VISITAS VIRTUAIS

Bosques e xeoloxía

Recursos dispoñibles

Patrimonio destacado en bosques e xeoloxía

B O S Q U E   E N
O   E I R A D O

B O S Q U E S   E N
X U N Q U E I R A

R O C A   X I G A N T E   N O 
R Í O   N I Ñ O D A G U I A

Panoramas 360º

Bosques

Selecciona unha das localizacións dispoñibles para disfrutar dunha visita virtual a través de panoramas interactivos en 360º

Bosque en O Eirado

Panorama 1

Bosque en O Eirado

Panorama 2

Bosque en O Eirado

Panorama 3

Bosque en O Eirado

Panorama 4

Bosque en O Eirado

Panorama 5

Bosque en O Eirado

Panorama 6

Bosque en O Eirado

Panorama 7

Panoramas 360º

Xeoloxía

Roca xigante no Río Niñodaguia

Panorama 1

Roca xigante no Río Niñodaguia

Panorama 2

Roca xigante no Río Niñodaguia

Panorama 3

Roca xigante no Río Niñodaguia

Panorama 4

Roca xigante no Río Niñodaguia

Panorama 5

+ Espadana

+ Espadana permíteche descubrir novos contidos sorprendentes e actualizados nas páxinas e canles oficiais do municipio ou dos nosos provedores.

Atópao todo en redes sociais, aplicacións e websites especializadas.

Plataformas e websites externas

Google Maps

Busca Xunqueira de Espadanedo en Google Maps para acceder a fichas especiais de información, localización e indicacións.

Google Street View

Arrastra a icona de Street View cando busques o noso municipio en Google Maps para descubrir imaxes panorámicas 360º aprobadas por Google.

Youtube

Atopa anuncios promocionais, documentais e vídeos interactivos do noso Concello na nosa canle oficial de Youtube.

Facebook

Toda a información, noticias e eventos de Xunqueira de Espadanedo, para veciños ou turistas, na nosa páxina oficial de Facebook

Ingenion®

Goza de todos os contidos multimedia desta web creados por Ingenion®, con acceso a versións ampliadas e proxectos especiais.

Bienvenidos a lo increíble™
Website desarrollada por Ingenion®
Ingenion