VISITAS VIRTUAIS

Olería de Niñodaguia

Recursos dispoñibles

Patrimonio destacado en olería de Niñodaguia

M U S E O   T A L L E R   D E   O L E R Í A
D E   N I Ñ O D A G U I A

F O R N O S   C O M U N A I S
D E   N I Ñ O D A G U I A

Panoramas 360º

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Selecciona unha das localizacións dispoñibles para disfrutar dunha visita virtual a través de panoramas interactivos en 360º

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 1

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 2

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 3

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 4

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 5

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 6

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 7

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 8

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 9

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 10

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 11

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 12

Museo-taller de olería de Niñodaguia

Panorama 13

Panoramas 360º

Fornos comunais de Niñodaguia

Fornos comunais de Niñodaguia

Panorama 1

Fornos comunais de Niñodaguia

Panorama 2

Fornos comunais de Niñodaguia

Panorama 3

Fornos comunais de Niñodaguia

Panorama 4

+ Espadana

+ Espadana permíteche descubrir novos contidos sorprendentes e actualizados nas páxinas e canles oficiais do municipio ou dos nosos provedores.

Atópao todo en redes sociais, aplicacións e websites especializadas.

Plataformas e websites externas

Google Maps

Busca Xunqueira de Espadanedo en Google Maps para acceder a fichas especiais de información, localización e indicacións.

Google Street View

Arrastra a icona de Street View cando busques o noso municipio en Google Maps para descubrir imaxes panorámicas 360º aprobadas por Google.

Youtube

Atopa anuncios promocionais, documentais e vídeos interactivos do noso Concello na nosa canle oficial de Youtube.

Facebook

Toda a información, noticias e eventos de Xunqueira de Espadanedo, para veciños ou turistas, na nosa páxina oficial de Facebook

Ingenion®

Goza de todos os contidos multimedia desta web creados por Ingenion®, con acceso a versións ampliadas e proxectos especiais.

Bienvenidos a lo increíble™
Website desarrollada por Ingenion®
Ingenion