Santuarios

Mosteiro de Santa María

Descúbreo.

A MAXIA DA RIBEIRA SACRA COMEZA AQUÍ

A rica historia do Mosteiro ou a fantástica arte que custodian os muros centenarios, fan de Santa María de Xunqueira de Espadanedo un lugar único en Ribeira Sacra. Se a iso unimos a oferta turístico-cultural desenvolta en torno ao cenobio ou o control do número de visitantes (capacidade de acollida) teremos neste mosteiro Cisterciense unha cita ineludible co pasado monacal de Ribeira Sacra.

A C C E S O S  D I R E C T O S

Información

Descobre lugares sorprendentes e coñece todos os seus detalles para ser un experto en Xunqueira de Espadanedo.

Galería multimedia

Percorre as marabillas do noso municipio a través de contidos interactivos, esteas onde esteas.

Mapas

Localizacións xeorreferenciadas para que non te perdas nada cando veñas visitarnos.

+ Espadana

Completa a túa curiosidade sobre o noso patrimonio en websites dedicadas e plataformas especializadas.

INFORMACIÓN.

Todos os datos e información detallada para que o coñezas como a palma da túa man.

ABERTO DESDE HAI 870 ANOS

Descobre como cambiou o mosteiro ao longo dos séculos.

Unha xoia na Ribeira Sacra.

Monumento nacional desde 1981.

Descobre como cambiou o mosteiro.

Unha xoia na Ribeira Sacra. Fundado en 1150.

Un longo camiño ata os nosos días.

Datos interesantes

As orixes do Mosteiro de Xunqueira de Espadanedo poderían estar, como gran parte dos mosteiros de Ribeira Sacra, nun cenobio familiar da Alta Idade Media. Este pequeno mosteiro continuaríase nunha fundación benedictina baixo a advocación de San Julián.

Os reis Fernando II e Alfonso IX dotan ao mosteiro de terras suficientes para a súa subsistencia e así Fernando II a mediados do século XII confirmaba a xurisdición do mosteiro, o coto, que “limitaba co de Asadur, co de Niñodáguia e coas xurisdicións de Santa Cristina de Ribas de Sil e S. Pedro de Rocas”. A finais do século XII e amparado polo veciño mosteiro de Montederramo, Xunqueira unirase á orde do cister.

Os séculos XII- XIII son prósperos para Xunqueira de Espadanedo pois a partir dos privilexios que os reis outorgan ao mosteiro e grazas, tanto ás doazóns como a economía, os monxes amplían o seu patrimonio o que lles permite construír un impresionante templo ao que se encosta o mosteiro románico.

O final da Idade Media e comezos da Idade Moderna caracterízase pola ruína dos cenobios causada, tanto pola relaxación da Regra como o desgoberno dos abades comendatarios, terribles administrade que esquilman o patrimonio do mosteiro.

Neste período, o mosteiro perderá a súa independencia e en 1447 convértese en priorado de Montederramo ata que a mediados do século XVI (1546) entra a formar parte da Orde de Castela, recobra a súa independencia e inicia unha nova etapa de esplendor que se reflectirá na construción e reconstrución das dependencias monacales.

O final do mosteiro como centro cultual chegará coa Desamortización de 1836 iniciándose o seu renacemento o 12 de decembro de 1980, ano en que a súa igrexa é declarada Monumento histórico-artístico (actualmente BIC) e a partir do cal, o complexo cultural, beneficiarase de importantes intervencións.

Historia Viva
Así evolucionou o mosteiro

Do primitivo mosteiro medieval só queda a igrexa, un interesante exemplo do románico tardío (S. XIII) que caracteriza gran parte da arte cisterciense da provincial.

Xunqueira, aínda que presenta os trazos de sinxeleza atribuídos á orde cisterciense, non responde exactamente ao chamado “Plan Bernardo”; Fronte á planta de cruz latina con cabeceiras cadradas, atopámonos cunha estrutura inspirada na tradición local que como Xunqueira de Ambía ou Santa Mariña de Augas Santas opta por planta basilical de tres naves rematadas en tres ábsidas semicirculares, o maior precedido por un tramo recto.

As pegadas do románico tardío, xa case gótico, déixanse ver tanto na arquitectura como na escultura dos seus capiteis: respecto a a arquitectura, apuntamento dos arcos ou bóveda ojival do presbítero; polo que se refire á escultura, a sinxeleza e o esquematismo, característicos do cister, presiden capiteis, altar e pila bautismal. Pero esta sinxeleza ornamental, en ocasións, desaparece, devolvendo ao espazo dos capiteis a súa función orixinal, contar historias.

Así pois, xunto aos capiteis vexetais, os mestres de Xunqueira sorpréndennos, tanto con iconografías características do románico (Leóns versus dragones, abubillas, dragones e sirenas paxaro descritos nos Bestiarios medievais) como con asombrosas e sorprendentes escenas de entre as que destaca o curioso capitel, posiblemente único no mundo das murallas do Xerusalén Celeste/Apocalíptico.

A chegada da Reforma e a adhesión á Orde de Castela (mediados do XVI) propicia a renovación, tanto das infraestruturas, moi arruinadas, como dos interiores que deben adaptarse a novas sensibilidades, externas, Tridentina e internas, as propias da Orde.

As capelas das ábsidas medievais cóbrense con retablos Modernos que resaltan as orixes do cister con novos programas iconográficos nos que, xunto coa preeminencia de María, búscase exaltar o monacato occidental.

O primeiro dos retablos sitúase na ábsida maior e ten no seu centro a fermosa talla manierista da Asunción-Coroación. Flanqueando a María, no corpo inferior, Adoración de pastores e Epifanía (primeira teofanía de Jesús encarnado); no corpo superior Presentación no templo e Circuncisión (aceptación da Lei mosaica). Coroa a rúa central a imaxe da Salvación coa escena do Calvario.

O conxunto completaríase coa Lactatio de San Bernardo. María dá o seu leite nutricia, protectora e sanadora ao Santo, que obtén desta lactación sacra os dons do coñecemento e a elocuencia. Esta talla, hoxe en proceso de restauración, retirouse no século XVIII para ser substituída polo actual Expositor da Custodia, hoxe ocupado pola imaxe de San Salvador neno, procedente da desaparecida igrexa do mesmo nome. 

A mediados do século XVI as estruturas habitacionales do medioevo están completamente arruinadas e a comunidade envórcase na construción e adecuación das novas instalacións á época ( Trento) e a Orde de Castela. Refaranse a Sancristía e o Claustro Regular ao mesmo tempo que se engade na cabeceira, a Chirola (especie de capela para reliquias), nos pés, o Coro Alto e en ángulo coa igrexa, Hospedería e Portería. Non sabemos quen está á fronte das obras do mosteiro pero pensamos que talvez Simón de Mosteiro realice as trazas que executará algún dos Sierra.

O claustro Regular, pola súa sinxeleza e elegancia, diferénciase de calquera outro claustro galego, trasladándoos á Toscana do Renacemento. Son as dovelas puídas dos arcos, medio punto e carpaneles, as que lle confiren ese aire austero e señorial que o fai único en Ribeira Sacra. Destaca nos antepechos o curioso sistema solar que en orixe comprendía catro reloxos: dous esféricos mirando ao mediodía e dúas verticais orientados, un ao nacente e outro ao poñente (hoxe desparecido). A natureza dos reloxos era regular o tempo dos monxes entre o traballo, a oración e a lectura.

O segundo grupo de retablos (S. XVII) sitúase na metade do templo. Á dereita María visitando á súa curmá Santa Isabel, ou a primeira manifestación do fillo de Deus (segundo San Lucas, ao escoitar Isabel o saúdo de María, o neno deu saltos no seu ventre e Isabel sentiu chea do Espírito Santo). Á esquerda a Transfiguración de Cristo que se eleva sobre os Apóstolos en compañía de Moisés e Elias.

Finalmente os retablos barrocos (S. XVIII) que vestirán as ábsidas menores buscando a exaltación do monacato occidental nos seus dous actores principais: S. Benito de Nursia (redactor da Regra que se impoñerá, a partir do século X, nos mosteiros occidentais) e S. Bernardo, reformador e piar do Cister. Actualmente os retablos están desprovistos das súas imaxes orixinais e para reconstruír o programa iconográfico Bernardo debemos dirixirnos ao retablo, tamén barroco, do muro norte. Nel atopámonos, no centro, a potente talla de S. Benito escoltado, á dereita, por Santa Escolástica, a súa irmá, e á esquerda Santa Humbelina, irmá de S. Bernardo. 

A Hospedería e a Portería serán as últimas obras importantes da Idade Moderna e deben iniciarse unha vez unha vez concluído o Claustro Regular, entre mediados do XVII e comezos do XVIII. O claustro da Portería ou Hospedería é unha estrutura que se erixe ex novo pois, no período medieval, as hospederías estaban fóra dos muros do mosteiro e os cenobios só contaban co templo e o Claustro Regular.

Será na Idade Moderna cando as novas dependencias, destinadas tanto a hóspedes como a avituallamiento da comunidade, incorpórense ao novo mosteiro que se comunicará co exterior a través da Portería. Neste último espazo, Portería, destaca a súa bóveda de casetones, interesante obra que, polas súas similitudes con Montederramo, parece ser executada polo mesmo equipo que o mosteiro veciño. Pecha o mosteiro a porta de entrada onde destaca, sobre o muro norte, o escudo da Congregación de Castela que preside a entrada ao mosteiro.

A comezos de marzo do ano 1800, talvez como consecuencia do terremoto de Lisboa, caen a fachada e o campanario medievais. Entre 1801-1802 levantarase a nova fachada e aínda que lle hastial responde os canons clasicistas do Neoclásico, a torre das campás inspirarase nos pasados modelos barrocos.

PARA "CULTURETAS"

O exterior. Mosteiro, claustro e igrexa.

Igrexa - Muro norte e portada

A fachada norte da igrexa divídese en cinco tramos separados por contrafortes. Nun deles, destaca sobre o resto a portada románica, un dos elementos máis característicos do mosteiro de Santa María. Actualmente está cegada, pero o seu significado histórico é importante.

Esta porta denominábase antigamente “porta dos mortos”, pois era o acceso ao cemiterio dos monxes que habitaban o mosteiro. Posteriormente, chegou a ser cemiterio parroquial ata que foi trasladado definitivamente á súa localización actual en 1976.

Debaixo da xanela, destaca o tornalluvias, decorado mediante arquitos con canecillos. A portada ten tres arquivoltas con arco de medio punto, dous pares de columnas con capiteis, o tímpano e mochetas que o sosteñen. 

Igrexa - Ábsidas

As ábsidas románicos semicirculares que dan forma á cabeceira da igrexa atópanse divididos por columnas encostadas en tramos, dispoñendo de catro na ábsida central e dúas nos laterais, e atopándose algunhas delas partidas ou eliminadas.

Ábsida central
Ao dar a volta á igrexa, os visitantes atoparanse cunha sorpresa: un altar construído no exterior da ábsida central, xusto alén da parede do altar interior. Cegando unha das xanelas, cabe destacar que este elemento é moi pouco común nos templos destas características. Pertencía a unha sancristía que se construíu neste lugar e que se derrubou en 1941, por iso as dúas columnas encostadas centrais desta ábsida están mutiladas.

Sobresae o chan de estilo ajedrezado, situado baixo o altar, e que saíu á luz por mor dunha recente restauración. Este elemento actuaría como chan da sancristía que acabamos de mencionar.

Na ábsida central hai xanelas flanqueadas por arcos de medio punto con pequenas columnas encostadas, algunhas delas cortadas. Neste punto, destaca especialmente a xanela románica. Ademais, é posible apreciar uns gran números de marcas de canteiros e canecillos moi interesantes e ben conservados, así como o rosetón situado no alto da ábsida.

Ábsidas laterais
As ábsidas laterais atópanse divididos en tres tramos separados por columnas encostadas, dispoñendo todos eles de canecillos, capiteis e columnas.

Claustro reglar, de hospedería ou dos Cabaleiros

O claustro do mosteiro de Santa María constrúese en parte grazas á inclusión deste último na Congregación de Castela do Cister, o que derivou nun impulso directo que axudou á súa ampliación.

Datado do século XVI e de estilo renacentista, chegaron ata a actualidade o tramo norte pegado á igrexa, o tramo oeste e unha arcada do tramo sur. As paredes que actualmente faltan abrían camiño ás estancias de maior uso para a vida dos monxes, tales como a sala capitular, o calefactorium ou as cociñas.

O claustro destaca pola súa sinxeleza e elegancia. Este estilo toscano, caracterizado polos arcos puídos de medio punto, carpaneles con dovelas e columnas lisas, fai do claustro a porta directa á Idade Media.

Reedificado entre os séculos XVI e XVIII e, por tanto, posterior á construción da igrexa, crese que foi construído sobre os cimentos dun claustro anterior. Esta explicación débese a que a altura das paredes é moi superior á presente en construcións similares da época, podendo pertencer á Idade Media. A todo iso únese o feito de que algunhas das pedras inferiores posúen marcas de canteiro, moi frecuentes no medievo pero que, xa na época moderna, caeron en desuso.

O claustro é de dous corpos, tendo nos inferior arcos de medio punto sobre columnas cilíndricas que descansan sobre o muro ou podio corrido.

Tramo sur
Do tramo sur tan só consérvase a arcada orixinal.

Tramo oeste
Cara á metade deste tramo atópase o acceso ao que se configuraba como o patio do claustro, presidido por un pozo restaurado.

Ademais, existe unha porta de acceso ás antigas dependencias do mosteiro, sendo hoxe a sede do Concello e os seus servizos municipais.

Tramo leste
Existe un pequeno altar situado na confluencia dos tramos norte e leste, situado inmediatamente á beira da porta da igrexa.

Neste punto, destaca unha columna co principio dun arco, sendo posiblemente un dos extremos da arcada do tramo este, o cal, como indicamos anteriormente, non chegou aos nosos días.

Tramo norte. As portas de acceso á igrexa.
Existen dúas portas na parede que comparten claustro e igrexa. A principal delas, de estilo románico e con acceso directo á igrexa, denomínase porta regular. Composta por dous arquivoltas con arco de medio punto, estas atópanse sostidas por dúas columnas a cada lado.

O tímpano posúe unha inscrición na que se aprecia a data de 1170, ano en que os monxes cistercienses de Montederramo chegaron a Xunqueira de Espadanedo para fundar o Mosteiro sobre o primitivo dos Cóengos Regulares de San Agustín.

Respecto a a máis sobria, era utilizada polos denominados "conversos", isto é, unha comunidade paralela que habitaba o mosteiro. O seu carácter era moito máis humilde, sendo traballadores das terras e carecendo da capacidade de ler. Ademais, non estaban obrigados a cumprir a totalidade dos preceptos da regra e non tiñan contacto algún cos monxes. Todo iso derivou en que os conversos tivesen unha porta separada da principal usada polos monxes.

Os reloxos de sol
Se nos achegamos ao Claustro Regular vemos os lenzos norte e oeste do mesmo. Sobre os antepechos labrouse ao redor de 1663 un sistema de reloxos solares que se distribuían entre os muros norte, leste e oeste, e dos cales se conservan tres exemplares na actualidade:

- Dous reloxos ovalados verticais orientados ao sur no muro norte: Estes reloxos ovalados son un modelo pouco frecuente e segundo Pedro Novella só documéntase outro exemplar máis tardío (século XVIII) en Villanueva de Yerri, Navarra.

Os dous modelos preséntanse, o máis antigo, en numeración romana e a súa copia con números arábigos. Posiblemente, esta duplicación explicásese para que, quen non coñecese a numeración romana, comprendese a hora.

- O terceiro reloxo, cuadrante vertical ao levante (este) sitúase no muro oeste e estaría orientado ao leste, lugar por onde sae o sol.

- E, finalmente, un cuarto reloxo, o que debeu ocupar o á este, hoxe desaparecida, e orientado ao poñente (oeste): cuadrante vertical poñente.

Por que estes reloxos no claustro?
A vida dos monxes rexíase pola regra que S. Benito redactou a finais do século VI en Nursia, cuxo principal mandato era «Ora et labora». O seu obxectivo era a regulación do horario a través do aproveitamento máximo da luz solar segundo as estacións do ano para así alcanzar un equilibrio perfecto entre o traballo, a meditación, a oración e o soño. Por iso, para distribuír o tempo de maneira conveniente, eran necesarios os reloxos.

O mosteiro de Santa María contaba cun interesante sistema “ gnomonista” conformado por catro reloxos e que pretendía poder saber en calquera momento que hora era: Os dous case idénticos verticais orientados mediodía (os principais) sinalarían, preferentemente, as horas comprendidas entre as cinco da mañá e as sete da tarde; o vertical orientado ao nacente sinalaría as horas da mañá, de 4 a 11; e, finalmente, o que debeu situarse no lenzo este, vertical orientado ao poñente, as horas da tarde.

Con este interesante sistema horario solar os monxes non tiñan xustificación para perderse os momentos de oración (sete rezos diúrnos diarios e un nocturno) ou saltarse os tempos de lectura ou traballo (ora, labora et lege).

Hospedería e portería

A Hospedería e a Portería serán as últimas obras importantes da Idade Moderna e deben iniciarse unha vez unha vez concluído o Claustro Regular, a comezos do século XVII. O claustro da Portería ou Hospedería é unha estrutura que se erixe ex novo pois, no período medieval, as hospederías estaban fóra dos muros do mosteiro e os cenobios só contaban co templo e o Claustro Regular.

Será na Idade Moderna cando as novas dependencias, destinadas tanto a hóspedes como a avituallamiento da comunidade, incorpórense ao novo mosteiro que se comunicará
co exterior a través da Portería.

O edificio de hospedería posúe unha porta de entrada barroca que dá acceso á portería. Esta porta componse de dúas pilastras onde se atopa esculpida a coroa real e o escudo da Orde do Císter presidindo a entrada ao mosteiro.

Dentro da portería, destaca a súa bóveda de canón con casetones iguais aos atopados no mosteiro veciño de Montederramo, polo que a obra parece ser executada polo mesmo equipo que o mosteiro nai.

A portería era o lugar de entrada ao mosteiro e estaba gobernada por dúas portas: unha exterior, que permitía aos visitantes entrar nunha sala de espera onde sentaban ata recibir o permiso de entrada, e outra interior, que daba acceso ás dependencias do mosteiro.

As fachadas da igrexa e do mosteiro forman a tradicional planta de ángulo, moi característica nas edificacións monacales. 

Iglesia - Fachada

Orixinalmente, a fachada principal da igrexa era de estilo románico. Con todo, a comezos de marzo do ano 1800, talvez como consecuencia do terremoto de Lisboa, esta destrúese, acompañando consigo o campanario, tamén medieval. Outra das hipóteses fai referencia á súa destrución por mor dun raio que impactou contra os mesmos.

Entre 1801-1802 levantarase a nova fachada e, aínda que o hastial responde os canons clasicistas do Neoclásico, a torre das campás inspirarase nos pasados modelos barrocos.

Na actualidade, a fachada é presidida pola imaxe de San Bernardo.

PARA "CULTURETASS"

O interior. Retablos e arquitectura.

Estilos, arquitectura e capiteis historiados

Do primitivo mosteiro medieval só queda a igrexa, un interesante exemplo do románico tardío (S. XIII) que caracteriza gran parte da arte cisterciense da provincial.

Xunqueira, aínda que presenta os trazos de sinxeleza que caracterizan á orde cisterciense, non responde exactamente ao chamado “Plan Bernardino”. Fronte á planta de cruz latina con cabeceiras cadradas, atopámonos cunha estrutura inspirada na tradición local que como Xunqueira de Ambía ou Santa Mariña de Augas Santas opta por planta basilical de tres naves rematadas en tres ábsidas semicirculares, o maior precedido por un tramo recto.

O estilo cisterciense
O estilo cisterciense desenvolveuse a finais do románico, tomando elementos do estlo gótico que lle sucedería, representando perfectamente o coñecido como estilo de transición. De feito, os arcos nos que se apoia a estrutura son unha fiel representación deste feito: avanzando desde os situados encima do altar ata chegar ao final, obsérvase a transición de arcos de medio punto (máis cuvos e característicos do románico) a arcos apuntados (máis puntiagudos e característicos do gótico)

As pegadas do románico tardío, xa case gótico, déixanse ver tanto na arquitectura como na escultura dos seus capiteis: respecto a a arquitectura, no apuntamento dos arcos e na bóveda ojival do presbítero; polo que se refire á escultura, a sinxeleza e o esquematismo, característicos do cister, presiden capiteis, altar e pila bautismal. Pero esta sinxeleza ornamental, en ocasións, desaparece, devolvendo ao espazo dos capiteis a súa función orixinal, contar historias.

A igrexa, con cuberta de madeira, ten planta basilical, tres naves de cinco tramos e tres ábsidas. As pilastras teñen columnas encostadas en tres lados, sostendo tanto os arcos formeros como os transversais das naves laterais, uns e outros de medio punto. Os arcos da nave central (arcos fajones) son apuntados e apóianse en capiteis incrustados nos muros, cun cono investido na parte interior.

No muro sur da igrexa, destaca a porta da sancristía con arco de medio punto, así como as mochetas que sosteñen o tímpano coa Cruz de Malta.

Retablo maior e Lactatio de San Bernardo

A chegada da Reforma e a adhesión á Orde de Castela, mediados do XVI, propicia a renovación, tanto das infraestruturas, moi arruinadas, como dos interiores que deben adaptarse a novas sensibilidades externas, Tridentina e internas propias da Orde.

As capelas das ábsidas medievais cóbrense con retablos Modernos que resaltan as orixes do cister con novos programas iconográficos nos que, xunto coa preeminencia de María, búscase exaltar o monacato occidental.

Retablo maior
O retablo maior, situado na ábsida maior, crese que foi realizado por Juan de Angés “o Mozo”, autor da sillería do coro da Catedral de Ourense. Finalizouse en 1634 e componse de dous corpos horizontais de tres tramos verticais máis o ático. Nel, podemos ver as diferentes escenas da vida de Jesús.

Ten no seu centro a fermosa talla manierista da Asunción-Coroación. Flanqueando a María, no corpo inferior, Adoración de pastores e Epifanía (primeira teofanía de Jesús encarnado); no corpo superior Presentación no templo e Circuncisión (aceptación da Lei mosaica). Coroa a rúa central a imaxe da Salvación coa escena do Calvario cos escudos da Congregación de Castela aos lados.

A capela maior na que se atopa está dividida en tramos por columnas encostadas e cóbrese por bóveda de medio canón apuntado terminada en cascarón. Os arcos son apuntados e descansan sobre columnas encostadas con capiteis románicos con motivos florais e xeométricos.

Lactatio de San Bernardo
O conxunto completaríase coa Lactatio de San Bernardo. María dá o seu leite nutricia, protectora e sanadora ao Santo, o cal obtén desta lactación sacra os dons do coñecemento e a elocuencia.

Esta talla, obra imprescindible do manierismo galego, foi retirada no século XVIII para ser substituída polo actual Expositor da Custodia, hoxe ocupado pola imaxe de San Salvador neno, e procedente da desaparecida igrexa do mesmo nome.

Despois deste feito, foi levada ao coro alto en pésimas condicións. Hoxe de volta, despois dun complexo proceso de restauración levado a cabo en 2017, podemos vela en todo o seu esplendor na capela maior. 

Segundo grupo de retablos

Retablos S. XVII
O segundo grupo de retablos (S. XVII) sitúase na metade do templo. Á dereita, María visitando á súa curmá Santa Isabel, ou a primeira manifestación do fillo de Deus (segundo San Lucas, ao escoitar Isabel o saúdo de María, o neno deu saltos no seu ventre e Isabel sentiu chea do Espírito Santo). Á esquerda, a Transfiguración de Cristo que se eleva sobre os Apóstolos en compañía de Moisés e Elias.

Retablos S. SVIII
Finalmente, os retablos barrocos (S. XVIII) vestirán as ábsidas menores buscando a exaltación do monacato occidental nos seus dous actores principais: S. Benito de Nursia (redactor da Regra que se impoñerá, a partir do século XI, nos mosteiros occidentais) e S. Bernardo, reformador e piar do Cister. Actualmente os retablos están desprovistos das súas imaxes orixinais e para reconstruír o programa iconográfico Bernardino debemos dirixirnos ao retablo, tamén barroco, do muro norte. Nel atopámonos, no centro, a potente talla de S. Benito escoltado, á dereita, por Santa Escolástica, a súa irmá, e á esquerda Santa Humbelina, irmá de S. Bernardo.

En ambas as ábsidas, o arco é lixeiramente apuntado e a bóveda que os preside é de cascarón (tamén denominada de forno ou de cuarto de esfera).

Elementos destacados

Capiteis historiados
Xunto aos capiteis vexetais, os mestres de Xunqueira sorpréndennos,
tanto con iconografías características do románico (Leóns versus dragones, abubillas, dragones e sirenas paxaro descritos nos Bestiarios medievais) como con asombrosas e sorprendentes escenas de entre as que destaca o curioso capitel, posiblemente único no mundo, onde se observan dúas torres que representan as murallas do Xerusalén Celeste/Apocalíptico.

Existe un gran número de capiteis historiados no templo, todos eles caracterizados por liñas austeras e ausencia de detalles, seguindo así o estilo cisterciense. Estes capiteis permiten penetrarse nun mundo de simboloxía fantástica, como o fai un deles onde se observan nós entrelazados cuxo final se converte en cabezas de serpe (representación do mal) ou feras con forma de león loitando contra abominables dragones (o ben contra o mal, Cristo contra o demo).

Artesonado e reixas de madeira
Nada máis entrar na igrexa, a arte do seu interior maniféstase no artesonado de madeira que preside o teito situado baixo o coro, decorados con decenas de curiosas caricaturas. Así mesmo, tamén podemos ver unha gran reixa de madeira que separa a entrada do resto do templo.

Altar
O altar pétreo que preside a capela maior data do século XIII. Está formado por unha soa peza de pedra tallada con arcos.

Pila bautismal
A pila bautismal é unha peza única do século XIV, e está bordeada por unha corda gravada en pedra. Este friso sogueado achega ao visitante, como nunca, á época medieval.

Sepulcro de Don Paio Yañez de Abelenda
No lado esquerdo do altar consérvase un sepulcro cunha estatua yacente en pedra que data do século XVI. Pertence a Don Paio Yañez de Abelenda, representado cun puñal na súa man dereita e que segundo a lenda dise foi enterrado coa súa espada de prata.

Restos arqueolóxicos e obxectos históricos
No coro alto existe unha exposición dalgúns obxectos históricos da igrexa. Así mesmo, á entrada do templo, é posible gozar de diferentes restos arqueolóxicos achados no mosteiro.

VISITAS AO MOSTEIRO.

Así podes facelo.

Visitas interpretativas ou libres

Selecciona unha opción neste menú para despregar toda a súa información.

A entrada ao mosteiro, con ou sen visita interpretativa, ten un custo simbólico de 2€ ou reducido de 1,5€. É esta entrada a que nos permite que as portas do mosteiro estean abertas a visitantes en tempada alta e baixa (9 meses ao ano) e que sexa accesible a todo o mundo.

Lista de prezos
2€/persona ou 1,50€ para menores de 15 anos
Combinada 3€ /2,50€ (reducido)

- Visitas interpretativas de 25min.
- Grupos con un máximo de 4 persoas

Interpretación do patrimonio
Contidos elaborados por historiadores e adaptados aos diferentes visitantes que buscan a aprehensión da cultura de Ribeira Sacra. Á fronte das visitas están historiadores especialistas no mosteiro cun currículo amplo tanto en investigación como en difusión.

Capacidade de acollida
Búscase a calidade da experiencia ao mesmo tempo que a protección do patrimonio. Para iso as visitas, de 25 persoas máximo (hoxe reducidas a 10), organízanse en 8 horarios distintos con diferentes duracións e adaptadas aos grupos que nos vistan.

Para realizar a visita recoméndase sacar entrada en Información turística de Xunqueira de Espadanedo 10 MINUTOS ANTES DE INICIAR A VISITA. As visitas inícianse á hora exacta, polo que rogamos puntualidade.

Co fin de ser un destino seguro para visitantes e veciños, adóptanse as seguintes medidas:

- Redúcese a 10 o número de visitantes por grupo
- As entradas sacaranse ata cinco minutos antes de iniciarse a visita podéndose facer reserva de entradas en plataforma en liña
- Os visitantes entrarán dun nun á oficina de turismo;
- O acceso a oficina de turismo e mosteiro farase con máscara
- Durante a visita interpretativa os visitantes seguirán á responsable de visita gardando distancia de seguridade (2m. entre persoas)
- A visita seguirá un circuíto deseñado e conducido por responsable de visita
- Durante a visita non se permite tocar nada

Sigan as instruccións e recomendacións da responsable das visitas, as medidas tomadas teñen como último fin protexernos e protexer.

*Poden suspenderse por liturxia

TEMPADA ALTA 15/07 - 31/08
L, Me, X, V, S e D (cerrado martes)

Dispoñemos de catro visitas pola mañá (11:00, 12:00, 13:00*, 14:00) e catro visitas pola tarde (17:00, 18:00, 19:00* e 20:00)

TEMPADA BAIXA 01/09 - 30/10
Me, X, V, S e D (cerrado luns e martes)

Dispoñemos de catro visitas pola mañá (11:00, 12:00, 13:00*, 14:00) e catro visitas pola tarde (17:00, 18:00, 19:00* e 20:00)

TEMPADA BAIXA 01/11 - 09/12
Me, X, V, S e D (cerrado luns e martes)
Dispoñemos de catro visitas pola mañá (11:00, 12:00, 13:00*, 14:00) e tres visitas pola tarde (16:00, 17:00, 18:00*)


HORARIOS ESPECIAS
Os domingos e festivos relixiosos, por culto, non haberá visita ás 13:00

En Semana Santa, o mosteiro estará aberto de luns a domingo.

PERIODO SEN VISITAS
O mosteiro pecha o 10 de decembro

As visitas non se realizarán desde o 11 de decembro ao 11 de marzo.

MAPAS.

Aquí podes atopalo.

M A P A  I N T E R A C T I V O

Mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo

Praza dos Amigos, S/N - 32730, Xunqueira de Espadanedo (Ourense)

MULTIMEDIA.

Simplemente goza.

Visitas virtuais

Panoramas inmersivos en 360º

Galería fotográfica

Álbumes interactivos e fotografías

Videoteca

Vídeos, spots e documentais

Folletos e descargas

Información ampliada online e offline

Redes sociais

Novas actualizadas, esteas donde esteas

VISITAS VIRTUAIS

Panoramas 360º

Exterior. Igrexa, ábsidas, hospedería e portería

Selecciona unha das localizacións dispoñibles para gozar dunha visita virtual a través de panoramas interactivos en 360º

Ábsidas

Ábsidas

Fachada e porta norte ou dos mortos

Praza dos Amigos

Praza dos Amigos e escaleiras igreza

Fachada e escaleiras igrexa

Hospedería

Portería

Claustro da Portería ou Hospedería

Mosteiro - Sede Concello

Mosteiro - Sede Concello

Mosteiro - Sede Concello

Muro exterior

Vista xeral

Muíño

Muíño

Panoramas 360º

Claustro reglar

Claustro reglar - Tramo este - Patio

Claustro reglar - Tramo norte - Porta dos monxes e altar

Claustro reglar - Tramo norte - Porta dos monxes e altar

Claustro reglar - Tramo norte e oeste

Claustro reglar - Tramo este

Claustro reglar - Tramo sur

Claustro reglar - Tramo sur

Claustro reglar - Tramo sur

Panoramas 360º

Dependencias

Dependencias Concello

Dependencias Concello

Dependencias Concello

Dependencias Concello

Dependencias Concello

Dependencias Concello

Dependencias Concello

Dependencias Concello

Dependencias Concello

Dependencias Concello

Panoramas 360º

Interior. Igrexa

Igrexa - Nave central

Iglesia - Muro sur e sacristía

Igrexa - Entrada - Reixa madeira

Igrexa - Entrada - Artesonado madera

Igrexa - Altar

Panoramas 360º

Interior. Retablo Maior.

Retablo maior

Retablo maior - Alto

Retablo maior - Corpo central

Retablo maior - Corpo superior - Asunción / Coronación

Retablo maior - Corpo superior - Circuncisión

Retablo maior - Corpo superior - Presentación no templo

Retablo maior - Corpo inferior - Neno Xesús

Panoramas 360º

Interior. Retablos

Retablo ábsida lateral

Retablo ábsida lateral

Retablo muro norte - San Benito

Retablo muro sur

Retablo Visitación

Retablo Visitación - Alto

Retablo Transfiguración

Panoramas 360º

Interior. Coro

Coro alto

Coro alto

Coro alto

Coro alto

Panoramas 360º

Campanario

Torre campanario

Torre campanario

Torre campanario

Torre campanario

VÍDEOS

GALERÍA FOTOGRÁFICA

Descobre máis imaxes do mosteiro de Santa María no noso álbum fotográfico.

Colección oficial do Concello de Xunqueira de Espadanedo.

Álbum online interactivo

Como se o estiveras tocando.

Álbum PDF

Formato tradicional descargable.

FOLLETOS

INTERACTIVO OU PDF

Folletos oficiais
do mosteiro

Todos os detalles, na man.

Descobre, de forma sintetizada, a maxia do Mosteiro de Santa María en dúas versións: online interactiva ou PDF descargable.

REDES SOCIAIS

Facebook

Máis noticias sobre o Mosteiro na nosa páxina de Facebook.

Podes seguirnos en Facebook e estar así ao día de toda a actualidade do mosteiro, esteas onde esteas.

Proxectos destacados

ANO 2010. RECONSTRUCIÓN 3D DO MOSTEIRO DE SANTA MARÍA E APLICACIÓN PATRIMONIAL MÁIS VISITADA DO MUNDO

Mosteiro 3D

© 2010 Spauria®

Mosteiro 3D

© 2010 Spauria®

Mosteiro 3D

© 2010 Spauria®

+ Espadana

+ Espadana permíteche descubrir novos contidos sorprendentes e actualizados nas páxinas e canles oficiais do municipio ou dos nosos provedores.

Atópao todo en redes sociais, aplicacións e websites especializadas.

Plataformas e websites externas

Google Maps

Busca Xunqueira de Espadanedo en Google Maps para acceder a fichas especiais de información, localización e indicacións.

Google Street View

Arrastra a icona de Street View cando busques o noso municipio en Google Maps para descubrir imaxes panorámicas 360º aprobadas por Google.

Youtube

Atopa anuncios promocionais, documentais e vídeos interactivos do noso Concello na nosa canle oficial de Youtube.

Facebook

Toda a información, noticias e eventos de Xunqueira de Espadanedo, para veciños ou turistas, na nosa páxina oficial de Facebook

Ingenion®

Goza de todos os contidos multimedia desta web creados por Ingenion®, con acceso a versións ampliadas e proxectos especiais.

Para máis información, visita as websites oficiais do mosteiro de Santa María.

Un proxecto do Concello de Xunqueira de Espadanedo.

Notas bibliográficas

El monacato en Galicia

de SA BRAVO, Hipólito

El monacato gallego en la Alta Edad Media

de FREIRE CAMANIEL, José

Mosteiros de Galicia na Idade Media (séculos XII-XV). Guía histórica

de PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier

“Xunqueira de Espadañedo”, en Monasticón cisterciense gallego.

de YÁÑEZ NEIRA, Fray Mª Damián

“El monasterio de Santa María de Xunqueira de Espadañedo y su colección diplomática”

de PEREIRA FERREIRO, Sara

“O mosteiro de Santa María de Xunqueira de Espadanedo nos séculos XII-XVI”

de GORDÍN VELEIRO, Ana Mª; PEÑA PÉREZ, Luisa A.

“O Cister das terras centrais de Ourense na Desamortización de Mendizábal: Montederramo e Xunqueira de Españedo”, en Congreso Internacional sobre san Bernardo e o Cister en Galicia e Portugal: Actas (17-20 outubro 1991, Ourense-Oseira)

de BASALO ALVAREZ, Mª Teresa

Bienvenidos a lo increíble™
Website desarrollada por Ingenion®
Ingenion