OFICINA MUNICIPAL
DE INFORMACIÓN
XUVENIL.

PROGRAMAS E PROXECTOS PARA XOVES DO CONCELLO.

ACTIVIDADES E INICIATIVAS PARA A XENTE MOZA.

Información sobre actividades, recursos e temas de interese para as mozas e mozos do Concello de Xunqueira de Espadanedo, en colaboración coa Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil da Xunta de Galicia.

SERVIZOS PARA XOVES

TRAMITACIÓN CARNÉ XOVE

Solicitude e renovación

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO

Toda a axuda que necesitas para trámites e subvencións que poden ser beneficiosas para ti. 

PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN XUVENIL

Elaboración e implantación de iniciativas que difundan este tipo de actividades.

COMPÁRTENOS!!