Oficina de
atención
ó cidadán.

Información, trámites e asesoramento.

Ubicada no Mosteiro de Santa María, a oficina de atención ó cidadán axuda a residentes e visitantes en información e trámites. 

Información xeral

Servizo integral de información e axuda para calquera dúbida e trámite.

Trámites e asesoramento

Cumplimentación, entrada e asesoramento en trámites administrativos co Concello.

Información turística

Recomendacións, guía e material para visitas turísticas. Información polo miúdo dos recursos turísticos.

Urbanismo

Información sobre o PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) e PIC (Punto de Información Catastral)